UHAK 2019

Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi 2019

UHAK 2019’da Çağdaşım Gılgamış

11-12 Ekim 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi’ne Çağdaşım Gılgamış adlı çalışmam ile katıldım.

İnsanlığın ilk yazılı eseri olan destanın özet sunumundan sonra müziğin eşlik ettiği interaktif bölümde, çeşitli düşünme ve hayal kurma yönlendirmelerime kendini içtenlikle teslim eden tüm katılımcılara minnettarım.